За нас

Основана през 2013 година фирма „М-Метал 2013“ ЕООД година е една от водещите компании за вторични суровини в България. Компанията ни се занимава с изкупуване, транспортиране, обработка и търговия на стари автомобили (автомобили за скрап) и  изкупуване на акумулатори излезли от употреба.

Заедно с партньорите ни от организациите по оползотворяване на отпадъци (БРК, НУБА Рециклиране, Грийнтех), компанията ни работи усилено по екологично съобразното рециклиране на всички рециклируеми отпадъци от бита и индустрията.

Ние работим с най-модерните рециклиращи съоръжения, посредством които успяваме да постигнем повторната употреба на рециклираното желязо и прилежащите към комплекта на автомобила отпадъци, опазвайки най-отговорно околната среда.

Грижата за чистота на града не трябва да бъде такава само за един ден или седмица. Това е персонална отговорност на всеки един от нас. Ние живеем в града – плащаме данъци и такси тук. Имаме право да изискваме от Общината да прави всичко по силите си, за да живеем в екологична чистота и красива околна среда.