Цветни метали

След обработката на излишните на София и страната коли за скрап се получават разнообразни цветни метали, използващи се основно в металургията от които се произвеждат нови продукти…