Технологии

След обработката на излишните на София и страната коли за скрап се получават разнообразни черни и цветни метали, използващи се основно в металургията от които се произвеждат нови продукти.